Banksy
Banksy

Като купуваме стоки, произведени в близост до нас, създаваме верижна реакция:
– парите остават в общността;
– общността подържа икономиката жива;
– икономиката стимулира производство на по-добри продукти, като локално производство, екологично чисти продукти и Fair Trade продукти;
– чрез закупуване на локални, или Fair Trade продукти изпращаме съобщение – искаме производителите да се интересуват от развитието на общноста и околната среда!
– продуктите изминават по малки разстояния и транспортирането им няма негативно въздействие върху околната среда;
– като купуваме локално произведени стоки, избягваме купуване на продукти , произведени в райони с по-либерални трудови и  екологични закони;

 Why locally produced goods and fair trade goods?
Well, unlike far away imports, buying local creates a chain reaction:
– you keep the money circulating in your community;
– community keeps the economy alive;
– economy stimulates better products, like local production, organic and Fair Trade;
– by buying local, or Fair Trade products you sends a message – we like producers who care!
– no product miles to affect the environment;
– no goods produced in regions with permissive labor and environmental laws;

photo by : http://dimscale.blogspot.com

 

Защо локално произведени или Fair Trade продукти?