Градината на покрива е идеална за градски условия, където земята и пространството са ограничени и алтернативен начин да се отдадете на градинарство.

Преди да започнете, трябва да разберете дали технически е възможно да се създаде градина на покрива ви.
Да проучите наклона, да разберете колко тежест може да понесе конструкцията, както и какви са съществуващите материали на покрива, отводнителните системи и хидроизолацията. Зеленият покрив изисква нова или наскоро заменена водоустойчива настилка(1-5 годишна възраст).

В повечето случаи плоските покриви не са достатъчно силни, за тераси или покривни градини. Консултирайте се със строителен инженер, разгледайте заедно плановете на сградата.

Когато правите градината използвайте възможно най-леки контейнери, почва, настилки, мебели и т.н.

Помислете дали ще сложите настилка и каква. 

Изберете контейнери/саксии. Те също трябва да бъде леки, но достатъчно стабилни. Техният размер ще зависи от размера и вида на растенията, които сте избрали.

Изберете почва – мократа почвата тежи, така че най-добре е да използвате почвена смес:
микс от  15% перлит, 15% вермикулит, 25% компост и  45% почвена смес.(може да опитате  да олекотите почвата със стериопор) Добре е почвата да се подновява в началото на всеки сезон. 

Решете как ще напоявате градината. Може да  монтирате система за съхранение на вода или автоматична система за напояване. Или, може просто да носите вода до покрива на ръка,  ако начинa ви на достъп до покрива го позволява.

Също така трябва да помислите, как покрива е изложен спрямо слънцето и вятъра.

Помислете за  прегради за вятър, тъй като на покрива ще бъде ветровито. Те могат да бъдат дървени решетки или друга решетеста преграда срещу вятъра, трябва да бъдат монтирани напълно стабилно, за да няма опастност да паднат от покрива.

Нова идея ли е градината на покрива?
Хората са засаждали растения на покриви, още от времето на  зигуратите на древна Месопотамия и Висящите градини на Вавилон.  Днес, ферми на покрива могат да бъдат намерени в големите градове по целия свят, макар и в малки количества. При съществуващото изобилието от неизползваното пространство на покривите в  целия свят може само да се запитаме, защо няма повече ферми над нас.

Снимка от:
http://dothegreenthing.com/blog/our_cities_are_blooming_marvellous

 

 

Градина на Покрива