“От градината до чинията” се превръща в трайна тенденция през последните години. За някои ресторанти пътят от фермата до масата е наистина доста кратък. Концепцията за градско земеделие не е нещо ново, тенденцията е хит надлъж и нашир и има безброй ресторанти, които обработват тяхна собствена градина и засаждат семена за зеленчуци и подправки, които в крайна сметка ще се появят в чинията на клиента.

Ресторанти, на които менюто е основано на подбора на продукти, вече отглеждат зеленчуци на покрива на ресторанта, във вертикални градини, около масите в ресторанта или в задния двор. Целта е прясна, вкусна и истинска местна и сезонна кухня.

Готвачите цитират много причини, поради които ресторант със зеленчукова градина е добра идея: разходи, удобство, контрол, устойчивост.

Ето някои интересни примера за ресторанти, в които майстор-готвачите са и ентусиазирани градинари:

photo from: http://gonetoseed.wordpress.com
photo from: http://gonetoseed.wordpress.com
photo from:http://www.loulies.com/edible-urban-garden-tour-happy-hour/
photo from:http://www.loulies.com/edible-urban-garden-tour-happy-hour/
photo from: http://www.singaporefoodie.com/artichoke-restaurant-in-singapore/
photo from: http://www.singaporefoodie.com/artichoke-restaurant-in-singapore/

Farm-to-table restaurants with gardens

Farm-to-table has become the ultimate food trend of the last few years. And for some restaurants the path from farm to table is quite short. The concept of city farming is not something new and the trend has hit far and wide – there are countless restaurants tilling their own soil and planting the seeds for vegetables that will eventually appear on a customer’s plate.

Some restaurant with menu based on the product selection are already growing the produce for their recipes on their roof, in vertical gardens or in the back yards. The goal is tasty, truly local, fresh and seasonal cuisine.

Chefs cite many logical reasons why restaurant gardens are a good idea: cost, convenience, control, sustainability.

Above you may see a handful of some examples for interesting restaurants, where the chefs are enthusiastically bringing together the garden and the kitchen.

От градината до чинията – ресторанти със зеленчукова градина