Възможно ли е да живеем добре заедно със съседите си, хора, с които често ни свързва само общата локация?
Можем ли заедно да повлияем на средата, в която живеем?

Надяваме се нашата работилница да отговори на тези въпроси, както и да даде конкретни предложения и нови решения за оживяване и поддържане на нашите квартали.
В тази работилница изработваме план за следващите няколко месеца и набор от възможни промени за вашия конкретен случай.

Говорим кaк заедно със съседите си да създадете, поддържате публични пространства и организирате събития, които да изградят по-силни квартални общности.