Това заглавие се появява в няколко различни медии напоследък, а информацията идва от 2014 Living Planet Report, публикуван през септември 2014 от World Wildlife Fund (WWF).
http://edition.cnn.com/2014/09/30/business/wild-life-decline-wwf/index.html
Подобни заглавия ни карат да мислим за изчезването на дъждовните гори, за разтопяването на арктическите ледове и унищожаването на Големия бариерен риф, подписваме петиции в защита на дивите животни правим дребни жестове като това да не купуваме продукти с палмово масло, питаме се, какво може да направи човек, който живее в малка държава на Балканите, за Големия бариерен риф например.

Докато сме загрижени за кораловите риби, китовете и орангутаните, обаче забравяме за 2090 вида и подвида безгръбначни животни, които обитават Национален парк Пирин. Между тях са близо 300 редки вида, 214 ендемични вида*, 175 реликтни вида*, както и 15 животни включени в международни списъци на застрашените от изчезване видове. 8 вида  земноводни, 11 вида влечуги. Реликтните видове* земноводни и влечуги, които се срещат тук, са планинската водна жаба, живороден гущер и усойницата. Македонския гущер е балкански ендемит.

Голям е броят и на птиците, които обитават Пирин – близо 160. Това е изключително голям брой, тъй като представлява около 40% от всички птичи видове, които се срещат в България. Срещат се реликтните видове* пернатонога кукумявка, белогръб кълвач и трипръст кълвач. Голям е броят на балканските ендемични* птичи видове. От тях се срещат белогьрбият кълвач, балканската чучулига, алпийската завирушка, качулатият синигер и др. Близо 150 е броят на птици, които са сегмент от основната част от плана за управление на парка. Това се дължи на техния природозащитен статут.

Пирин е дом за 45 вида сухоземни бозайници – близо 50% от всички сухоземни бозайници, които се срещат в страната. Освен това се срещат 12 вида прилепи, като всички прилепи са защитени от Закона за защита на природата. Дивата коза, е балкански ендемит*. В Червената книга на България са включени 5 вида бозайници. За видове, нуждаещи се от специални мерки за опазване, са обявени кафявата мечка и дивата коза.

Голям брой гръбначни животни са определени като животни, нуждаещи се от специални мерки за защита и опазване. Най-голям брой такива животни има сред птиците. Някои от тези птици са: малък креслив орел, малък орел, скален орел, ловен сокол, сокол скитник, глухар и др. Причината за създаването на специални мерки за опазването на определени видове животни е това, че броят на техните популации в парка постепенно намалява. 31 вида птици от тези, които се срещат тук, са включени в Червената книга на България.

И така… ето равносметката:
2090 вида и подвида безгръбначни животни;
8 вида  земноводни;
11 вида влечуги;
160 вида птици;
45 вида сухоземни бозайници
12 вида прилепи
Общо: 2326 вида обитатели на Пирин. Някой от тях очевидно са там през последните няколко милиона години.

В заключение ще кажа, че съм запален скиор, от няколко години обаче избягвам да ходя на ски в Пирин. Смятам, че разширяването на ски зоната няма да е от полза нито за скиорите в България, нито за горките туристи, попаднали тук, нито за банскалии, които си имат гости и от преди да ги залеят с масов туризъм. Вероятно няколко човека ще забогатеят малко повече… още повече, но за сметка на Национален парк Пирин и изчезването на голяма част от тези 2326 вида.

Аз, разбира се, ще продължа да попълвам петиции за спасяване на дивите животни, но все по-често се питам дали голяма част от тези 50% животински видове не изчезнаха с моето поколение в моята държава?

*Реликт или реликтен организмов вид е живо същество, чиито видов генезис е по-стар от преобладаващата част на дадено растително или животинско съобщество.

*Ендемитите са биологични видове разпространението на които се ограничава върху определен район – географска област, планина, водоем и т.н.

Източници:
bg.wikipedia.org
http://www.moew.government.bg/?show=top&cid=549

50% от популацията на животни е изчезнала от земята само за две поколения