Next Door Fair е проект от съседи за съседи, който има за цел да популяризира локалните производители и устойчивите практики на производство, както и да улесни достъпа до продукти произведени близо до нас.

Next Door Fair създава връзка между производител и потребител с близка локация и опростява пътя на продукта, като представя локални производители и техните продукти.

На  Next Door Fair сайта ще можете да се информирате и за работилници, събития от квартала, локални панаири и фестивали. Ще намерите информация за екологични и устойчиви практики на производство, както и идеи за природосъобразен начин на живот.

Fear е инструмент за изследване, подкрепа и промяна.