Каква е гледката от балкона ви? Бетонни сгради или малка спокойна улица, исторически булевард или вътрешен двор, а какво ще кажете ако надничате от балкона през домати, чушки и боб?
С балконска градина можете да намалите бюджета си за храна. Разбира се, печелите много повече от това. Съвсем прясната храна е по-богата на ценни хранителни вещества, a когато салатата расте на балкона ви, е на масата минути след брането.
Очевидно предимство е начинът, по който ароматът на домашно отглежданите плодове и зеленчуци могат да направят дори и най-простите ястия изключително вкусни. И билките! Може да включвате три или четири различни билки в едно ястие.
Също така ако правите компост, ще се изненадате колко много ще намалите общия си боклук. Утайка от кафе, обелки от плодове, бананови кори и т.н. – можете да рециклирате в компостер поставен в задния двор например, така ще направите богат компост и тор за посевите.
Но преди всичко, удоволствието се крие в това да наблюдаваме как растенията поникват и растат, да се наслаждаваме на цвета и цветовете (да, дори и хранителните култури могат да имат много цветове!), и да наблюдаваме птиците и насекомите, които растенията привличат.

Balcony Garden

Where do you live? Do you see from you balcony a cement building or a small quite street, historical boulevard or inner garden… Аnd what if you peek in between tomatoes, peppers and beans?
With the balcony garden you can thin your food budget. Of course it’s about much more than less bills for veggies and herbs. Very fresh food is higher in valuable nutrients – and with salad growing quite literally on your doorstep, you eat it within minutes of picking. You can’t get fresher than that! An obvious advantage is the way in which the flavor of home-grown fruit and vegetables can make even the simplest dish delicious. And the herbs! It can change the way you use them completely – you can include three or four different herbs in one meal.
Also, if you compost, you will be surprised how much you can reduce your garbage. Coffee, fruit peelings, banana skins, etc. – You can put recycling composter in the backyard for example, and make rich compost and fertilizer for your crops.
And, of course, it has provided a wonderfully relaxing and rewarding hobby –  watching the seedlings emerge, enjoying the color and the flowers (yes, even food crops can have lots of flowers!), harvesting the crops, and observing all the wildlife they attract: birds, woodlice, hover flies and bees.

cover photo from – http://vintiquitiesmuse.blogspot.com/2013/05/modern-hanging-gardens.html

Зеленчукова градина на балкона